Her 1000 tl siparişlerinizde 1 Poxy Hediye
Hesap Oluştur Giriş Yap
0
Sepetim


Sepetiniz boş

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

        1)    TARAFLAR

1)    www.poxymarketing.com  İnternet Sitesinin Faaliyetlerini yürüten Ata mah.769 Sok No:53/4 EFELER/AYDIN adresinde mukim  www.poxymarketing.com  Firmanın Resmi Üyelik Sayfasıdır.  Bundan böyle  “POXY TÜRKİYE” olarak anılacaktır.

2)    www.poxymarketing.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı “ ÜYE “ olarak anılacaktır 

        2)    SÖZLEŞMENİN KONUSU

1)    İşbu Sözleşmenin konusu POXY TÜRKİYE’NİN sahip olduğu internet sitesi www.poxymarketing.com dan  üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir

       3)    WEB SİTESİ KULLANIM HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


1)    Üye , www.poxymarketing.com  İnternet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve sair bilgilerin Kanunlar önünde doğru olduğunu, POXY TÜRKİYE ’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeni ile uğrayacağı tüm zararları;aynen ve derhal tazmin edeceğini Beyan ve Taahhüt eder.


2)    Üye, POXY TÜRKİYE tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi; Başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma Hakkı, bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından POXY TÜRKİYE ye karşı sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, POXY TÜRKİYE nin Söz Konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.


3)    Üye  www.poxymarketing.com  internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.


4)    Üye  www.poxymarketing.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.


5)    www.poxymarketing.com  internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan,kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin POXY TÜRKİYE ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. POXY TÜRKİYE üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


6)    POXY TÜRKİYE, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE www.poxymarketing.com  internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden POXY TÜRKİYE dan  tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.


7)    ÜYE, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYE’ye aittir.


8)    İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, POXY TÜRKİYE bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, POXY TÜRKİYE nin ÜYEYE karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.


9)    www.poxymarketing.com  internet sitesi yazılım ve tasarımı POXY TÜRKİYE mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.


10) POXY TÜRKİYE tarafından www.poxymarketing.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi. Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan, Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.


11) POXY TÜRKİYE kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. POXY TÜRKİYE, ÜYE’ nin www.poxymarketing.com  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.


12) POXY TÜRKİYE, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya POXY TÜRKİYE’YE tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) POXY TÜRKİYE VE POXY TÜRKİYE web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir


13) POXY TÜRKİYE web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE POXY TÜRKİYE www.poxymarketing.com Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yâda dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.


14) POXY TÜRKİYE, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya POXY TÜRKİYE www.poxymarketing.com Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.


15) “Kişisel Ana Sayfa/Kişisel Web Sayfası” POXY TÜRKİYE Üye’lerinin tarafından tamamen kendileri tarafından tasarlanan ancak yayına başlamadan önce POXY TÜRKİYE yazılı onay alınması zorunlu olan web sitesidir.


 

       4)    GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER


1)    POXY TÜRKİYE Üye’si olmak ancak mevcut kayıtlı bir ÜYE ’nin Sponsor’luğunu olmayı gerektirmekte olup, “ Sponsorluk ilişkisi ”, POXY TÜRKİYE ÜYESİ ve onun Sponsoru ve daha üst seviye üyeler ve en üstte POXY TÜRKİYE arasındaki bağı ifade etmektedir.


2)    “Kazanç Planı” POXY internet sitesinde yayımlanan ve doğrudan satış ilkelerine uygun olarak şirket tarafından belirlenmiş kurallar bütününü ifade eder.


3)    Kişisel ve grup cirosu” doğrudan veya dolaylı olarak Sponsor’luğunu yaptığı %24’lük ÜYELER ve onların alt ekipleri dâhil değildir.


4)    ÜYE primleri, kazanç planı doğrultusunda ve ÜYENİN seviyesine göre belirlenip hesaplanır.  


5)    Üyelerin seviye kazanmaları ve bu seviyede kalabilme şartları pazarlama planında yer alan kurallar çerçevesinde belirlenir. POXY TÜRKİYE, bu kurallarda dilediği zaman değişiklik yapabilir.


6)    POXY Etik Kurulu, sözleşme maddelerinde değişiklik yapma yetkisini haiz, aynı zamanda yönetmelikle ilgili ödül ve ceza sistemini belirleyen ve uygulayan Kurulu ifade eder.


7)    POXY TÜRKİYE şirketin doğrudan satış ağında görev alan üyeler bu yönetmelik kapsamında ünvan ve seviyelerine bakılmaksızın (Bayii ve daha üst seviyedeki ÜYELER dahil) POXY TÜRKİYE ÜYESİ’ dir. Bu yönetmelik tüm POXY TÜRKİYE Üye’lerini kapsar.


8)    POXY TÜRKİYE, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.


9)    POXY TÜRKİYE, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye iş bu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber  bilgilendirme maillerinin ELEKTRONİK POSTA, SMS adresine gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.


10) Taraflar, POXY TÜRKİYE’YA ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.


11) ÜYE, POXY TÜRKİYE’YE ÜYE olmakla, bu yönetmelikte belirlenmiş olan kuralları kabul etmiş sayılmaktadır. POXY, yönetmelikte tek taraflı olarak ve dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.


12) Yönetmelikte yapılacak değişiklikler POXY şirketinin resmi internet sitesinde ilan edilecek olup, değişiklikler ilan edildiğinde yürürlüğe girer. Üye, yönetmelikte yapılacak değişiklikleri kendisi takip etmekle yükümlüdür.  Yönetmelik değişikleri, POXY Etik Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılacak olan toplantılarda ele alınır. Etik Kurulu gerekli görürse her zaman toplantı yapabilir.


13) “Poxy Yazılı Materyalleri”, Kazanç Planı, Üye Kataloğu, fatura, broşürler, dergiler ve diğer POXY yazılı ve görsel malzemelerini ifade eder.


14) POXY TÜRKİYE, Üye Kayıt Formu’nda eksik ya da yanlış bilgi veren, POXY Kuralları’na aykırı hareket eden kişinin Üyeliği herhangi bir zamanda ve derhal sona erdirme hakkına sahiptir. Üyelikten çıkarılan kişi, alt ekibi de dahil olmak üzere tüm hak ve ayrıcalıklarını kaybeder.


15) POXY TÜRKİYE, ürünlerin tanıtımında açıklanan ve belirtilen kullanım alanlarının dışında münferit uygulamalardan doğan ve/veya son tüketicinin saklama koşullarının uygunsuzluğu nedeniyle oluşabilecek zararlardan mesul değildir. Ürünlerin hatalı kullanımı son tüketicinin sorumluluğunda olup, POXY TÜRKİYE bu konuda sorumlu tutulamaz.


16) Telif haklarının POXY TÜRKİYE’ye ait olduğu tasarımlar, programlar, metinler, grafik ve çalışmaları, yazılı ve görsel yayınların tamamı, DVD, CD, videolar, fotoğraflar, görseller, güfte ve müziklerin Çoğaltılması ve kullanılması POXY TÜRKİYE’nin yazılı onayına tabidir.


17) POXY, Üye ile ilgili her türlü bilgiyi, görüntü ve ses kayıtlarını toplayabilir ve saklayabilir. POXY TÜRKİYE üyesi olmakla, bu konuda izin vermiş sayılır.


18) POXY TÜRKİYE, enflasyon, yasa ve mevzuattan kaynaklanan tüm artışları fiyatlarına yansıtma hakkına sahip olduğu gibi, önceden bildirmeden kazanç planını, hak ediş koşullarını, ürünlerini ve fiyatlarını değiştirme ve yenileme hakkına sahiptir.


19) Her seviyedeki Üyeler, başka bir ÜYEnin bilgileri ile sisteme giriş yapamaz, sipariş veremezler. Bir ÜYEnin diğer bir ÜYE adına sipariş verebilmesi için öncelikle ilgili kişiden yazılı izin alması ve almış olduğu yazılı izin belgesini POXY TÜRKİYE şirketine bildirmesi zorunludur. Ancak bundan sonra izin belgesi sahibi başka bir ÜYE adına sipariş verebilir, verdiği siparişe ilişkin ürünleri teslim alabilir.


20) Bir Üyenin, başka bir Üyeye her türlü sosyal medya ortamlarında olumsuz mesaj vermesi, motivasyonu nu bozması, hakaret içerikli veya kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan yazılar yazması, saygısız ifadelerde bulunması, aynı şekilde şirket ve şirket yetkilileri ile çalışanları hakkında yazılı veya sözlü şekilde hakaret ve/veya rencide edici nitelikte yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunması, saygısız ifadelerde bulunması,  e-mail yolu ile bu tarz yazılar yazması ve yönetmelik kurallarına riayet etmemesi hallerinde, POXY TÜRKİYE ilgili Üyelerinin en az 6 ay süreyle veya süresiz olarak ekranını kapatabilir. POXY TÜRKİYE dilerse ekran kapatma cezası ile birlikte bir aydan altı aya kadar prim kesme cezası da verebilir. Bütün yargı yolları saklıdır.


21) POXY TÜRKİYE, çalışma ilke ve esasları ile çalışan ve / veya üyelerin motivasyonlarını her daim gözetir. POXY TÜRKİYE, işin yürütümünü tehlikeye sokan, Üyelerin motivasyonunu düşüren her türlü gelişmeye karşılık gerekli gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir.


22) POXY TÜRKİYE, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde Üyelere ait bilgileri işleme ve aktarmaya yetkilidir. Üyeler, POXY TÜRKİYE şirketine üye olmakla kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına rıza gösterdiklerini kabul etmiş sayılırlar. Yazılı talepte bulunulması şartıyla, POXY TÜRKİYE Üyesine ait bilgilerin diğer Üyeler tarafından görülebilmesini engellemek için gerekli tedbirleri alır.


23) POXY TÜRKİYE yönetmeliğine eklenen her yeni madde için üyeler görüşlerini en geç Yönetmelik maddesinin yayımını takiben 6 ay içinde bildirmek zorundadır. POXY TÜRKİYE, kendisine yapılan bildirimleri titizlikle inceler ve gerekli görmesi halinde ilgili Yönetmelik maddesini değiştirir veya yürürlükten kaldırır. POXY TÜRKİYE, 6 aylık sürenin dolmasından sonra yapılan şikâyet ve uygunsuzluk bildirimlerini dikkate almayabilir.


24) POXY TÜRKİYE ürün ambalajları kesinlikle tekrar ambalajlanamaz ve başka bir ambalaj içinde satılamaz.


25) Hiçbir ÜYE POXY TÜRKİYE adını ve logosunu kullanıp üretim yapamaz ve yaptıramaz


26) Satış fiyatı Politikasına uyulmadığı taktirde ve bunun tespit edilmesi doğrultusunda üye için ilk aşamada birinci olarak UYARI yapılır, bu uyarının ardından ikinci kez tekrarlandığı taktirde 3 ay boyunca ekranı kapatılır ve üçüncü kez tekrarlandığı taktirde ise 6 ay ekranı kapatılır dördüncü kez tekrarlandığı taktirde direkt üyeliği PASİF hale getirilir. Üyeliği pasif edilen hiçbir basamaktaki üye tüm haklarını alacaklarını primlerini hediyelerini hak talebinde bulunmaksızın feragat etmiş sayılır.


27) Ekranı kapatılan Üye, herhangi bir Hak, Prim, liderlik primi talebinde bulunamaz


28) POXY TÜRKİYE’DE görev yaparak ayrılan personel, ayrılma tarihi itibariyle 3 ay süreyi tamamladıktan sonra POXY TÜRKİYE Root’a bağlı olarak ÜYE faaliyetlerine başlayabilir. İş bu madde, 1 TEMMUZ 2019 tarihi ile geçerlidir.


29) Her seviyede bulunan POXY TÜRKİYE Üyeleri, POXY TÜRKİYE şirketini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren her konuda öncelikle POXY TÜRKİYE şirketini bilgilendirmekle yükümlüdür. Üyenin sikayetvar.com isimli internet sitesinde veya benzer nitelikteki sosyal medya ortamlarında paylaşımlarda bulunması disiplin suçu olarak kabul edilmektedir. Böyle bir durumda POXY TÜRKİYE, Üyenin ve/veya Sponsorunun 28. Madde işleme alınır.


30) Prim dağılımı, ay sonu bitiminden itibaren kapıda ödemeli siparişler kargo teslim düşülmediği takdirde bir sonraki aya devir eder.  


31) Prim ödemesi ay başlangıç ve ay sonu itibarı sistemde kazanılan orandaki primler hesaplanarak bir sonraki ayın 15 inde POXY TÜRKİYE ye Kayıtlı banka hesap numarası (36. Madde geçerli olduğu takdirde) üyenin tatil günleri denk geldiği takdirde ilk iş günün de belirtilen hesaplarına ödenir.


32) Üye belirteceği banka hesap numarasının kendi hesap numarası olması yok ise 1. Derece Eş Çocuk (18 yaş üzeri) Kardeş, Anne veya Baba olma zorunluluğu vardır.  

 

       5)    ÜYE OLABİLME KOŞULLARI


1)    18 yaşından büyük olan herkes POXY TÜRKİYE’nin onayıyla ÜYE olabilir.


2)    Sermaye şirketleri ve en fazla iki kişiden oluşan ortaklıklar da ÜYE olabilir. Tüzel kişilik adına yetkili olan kişi yetkisinin sınırlarını yazılı olarak belirtmelidir. Ortaklar, ortaklık borçlarından müşterek ve müteselsil kefiller gibi sorumludur.


3)    POXY TÜRKİYE, yeni kayıt olmak isteyen bir ÜYE’nin başvurusunu veya tekrarlanan bir başvuruyu reddetme hakkını saklı tutar.


4)    POXY TÜRKİYE gerekli görürse Üyelerinden adli sicil kaydı talebinde bulunabilir. Üyenin son sipariş tarihinden itibaren 6 ay süre ile sipariş vermemesi veya kaydını yenilememesi halinde Üyeliği sona erer. Üye tekrar kayıt yenilemek istediği zaman kendisine bağlı grubunu kaybeder. Üye tekrar kayıt yaptırdığı takdirde, dilediği kişinin grubuna dahil olabilir.


5)    POXY TÜRKİYE Üyesi olabilmek için, mevcut kayıtlı bir ÜYE’ nin sponsorluğunda olunması gereklidir. POXY TÜRKİYE dilediği zaman bir Üye adayına kaydedilmesi için sponsor tahsis edebilir.


6)    Üyelere ait site ve sponsor link aracılığıyla üye kaydı yaptırılabilir. Üyelik başvurusundan itibaren sponsor link kayıtları 24 saat içinde ÜYEnin kendisi tarafından yazılı itiraz edilmesi durumunda talep ettiği değişiklik gerçekleştirilecektir. Yeni kaydın alt ekibi ve siparişi var ise değişiklik talebi ret edilecektir.


7)    Aynı ekip içinde hatalı kayıt işlemleri sebebiyle sponsor değişikliği başvurularının kayıt tarihi ile aynı tarihte gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunun dışındaki talepler işleme alınmayıp ret edilecektir. Örnek: Kayıt Tarihi : 01.05.2019 yazılı başvuru tarihi ise 01.05.2019 olmalıdır.  


8)    Bir ÜYEnin eşi ile 1. ve 2. Derece kan ve sıhri hısımları (kişinin anne ve babası, çocukları ile eşinin anne ve babası, kişinin kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabası ile eşinin kardeşleri (kayın, baldız, görümce), eşinin büyükannesi ve büyükbabası) ancak birbirlerinin altında kaydolabilir. Bir ÜYE’ nin eşi ile 1.ve 2.derece kan ve sıhri hısımlarının ayrı grupların/sponsorların altına kaydolmaları yasaktır. Özel durumlarda POXY TÜRKİYE’NİN yazılı onayı alınmalıdır. Anılan kişilerin farklı sponsorların altında üyelik kaydı yaptırdığının tespiti halinde üyelik kayıtları ya silinir ya da kayıt tarihi itibariyle önceki tarihli olanın altına kaydedilir. Bu kişiler, ayrı gruplara-sponsorlara kaydolup hediye, prim ya da ödül almaları durumunda, ilk POXY TÜRKİYE’ YE kaydolan ÜYE bu hediye, prim ya da ödüle hak kazanır. Diğeri/diğerleri iade eder. Ya da hak edilmeyenlerin bedeli POXY TÜRKİYE’YE ödenir.


9)    Yakınlarından herhangi birisi adına başka bir sponsora kayıt olamaz ve diğer ekibinden kişileri geçiremez. Ekip geçirme tespit edilirse, ekip ilk kaydolan Üyeye geri getirilir. POXY TÜRKİYE, kural ihlali olup olmadığını değerlendirir ve gerekli görürse ilgili Üyenin üyeliğini 6 aya kadar askıya alabilir.


10) Sermaye şirketi olarak kayıtlı bulunan ÜYE ödüle hak kazanırsa, ödülden (tatil ve seyahat) sadece bir kişi yararlanacağı (bazı hediyelerde 2 kişi) için, kimin yararlanacağını POXY TÜRKİYE şirketine yazılı olarak bildirecektir.


11) POXY TÜRKİYE, şikayet üzerine veya re’sen bu Yönetmelikte belirlenmiş olan herhangi bir kuralın ihlal edilmiş olup olmadığının araştırılması için bir ÜYE ‘nin üyeliğini 6 aya kadar dondurma hakkını saklı tutar


12) POXY TÜRKİYE tarafından üyeliği/aktifliği dondurulan ÜYE, sponsoru olduğu ekipten pasif alt ekip primi alamaz. 


13) Üyeliği devam eden bir kişi, tekrar kayıt olamaz. Kayıt olması durumunda alt ekibini sponsoru lehine kaybeder.


14) Bir Üyenin kayıtlı olduğu sponsordan bir diğerine geçebilmesi sadece özel durumlarda Üst sponsorunun onayı dahilinde veya POXY TÜRKİYE’nin onayıyla mümkündür. 


15) Üyeler, toplu olarak istifa edip 6 ay beklese bile, sponsor değişikliği yapılamaz.


16) Üyeler, POXY TÜRKİYE’YE yazılı olarak bildirmek ve belirlenen şartları karşılamak koşuluyla “ Eğitim ve Kayıt Ofisi veya Satış mağazası ” açabilir.


17) Üyenin vefatı durumunda, kanuni mirasçıların, Üye, Bayii ya da Bayi Yöneticisi vefat tarihinden itibaren 60 gün içinde POXY TÜRKİYE’YE yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde, ÜYE kanuni mirasçılarına geçer. Aksi durumda, Üyelik iptal olur.


18) Miras yoluyla üyelik kazananlar, üyeliğin seviyelerine uygun olarak Yönetmelikte öngörülmüş olan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.


19) Faaliyetlerini devam ettiremeyecek düzeyde sağlık sorunu yaşayan bir üye, mevcut durumunu belgelendirmesi şartıyla, 18 yaşını doldurmuş 1. derece yakınına ya da vasisine tüm haklarını devredebilir.


20) Üyenin 1. derece yakını kendisine direkt bağlı kolda ya da derinlikte ise başvuru POXY TÜRKİYE yönetim tarafından değerlendirilerek üyeye 1 ay içinde yazılı olarak bildirilir. Bu durum özel bir durumu ihtiva etmektedir.


21) Bir Üyenin boşanması halinde, Üyeliğinin hangi tarafa verileceğine, taraflar ya da mahkeme karar verebilir. Ancak Üyelik bölünemez.


22) Boşanma davasının kesinleşmesine kadar geçen sürede hak edilen prim, ödül, hediyeler ilk kaydolana ödenir.


23) “ÜYE” üyelik kaydını sadece 1.Derece (Anne, Baba ve Çocuklar) akrabalarına veya eşine POXY TÜRKİYE'nin onayı ile devredebilir. Üyeliğini devreden bir üye, POXY TÜRKİYE onayı ile ve en az 6 ay geçtikten sonra yeniden üye olmak için başvuru yapabilir. Üyeliği yeni devir alan üye, 6 aydan önce başka bir üyeye haklarını devredemez.


24) Sponsor, kaydedeceği Üye adayının POXY TÜRKİYE’YE uygunluğunu araştırmakla sorumlu olup, kaydettiği üyeliğinin müşterek müteselsil kefilidir.


25) Bir Üyenin ayrılması ve ya istifası nedeniyle kaydının silinmesi durumunda, sponsoruna direkt bağlı yeni %24’lük kollar oluşmasına imkan veriyorsa, bu %24’lük kollar (işlem yapıldığı ilk ay) ilgili sponsorun unvan ve ödülleri ile ilgili hesaplamalara dahil edilemez. Bu işlem POXY TÜRKİYE’nin onayından sonra yapılabilir.

 

       6)    ÜYELİĞİNİN AKTİFLİK KOŞULLARI


1)    POXY TÜRKİYE        üyesi olabilmek için ilk siparişi minimum 187,50 tl olması sepet toplamında ise 150 tl ödeme yaparak aktif hale gelmesini sağlar.


2)    ÜYE “aktif” olması ve aktif olarak gerekli kuralları o ay yerine getirdiğinde prim, ödül ve ilgili tüm ödemelere hak kazanır. Aksi takdirde bu hakkından feragat etmiş olur.


3)    Tüm seviyelerdeki üyelerin prime hak kazanabilmesi için aktiflik şartlarını (Kişisel sipariş 150 TL veya 2 yeni kayıt üye ) yerine getirmesi gerekmektedir. Aktifliğinin yerine getirmeyen üyenin unvanı sanal olup, bu üyeler lider yetiştirme primi ve ciro primlerini alamazlar.


4)    Üyeler organizasyon ciroları %18 KDV dahil fiyat üzerinden değerlendirilmektedir.


5)    POXY TÜRKİYE Kazanç Planında her bir Üye bulunduğu basamak unvanı, hediye, lider geliştirme/büyütme primini alır.


6)    Üyelerin, üyelik kayıt tarihinden itibaren 60 gün içinde sipariş vermeleri gereklidir. Aksi halde, Üyelik kaydı POXY TÜRKİYE tarafından askıya alınacaktır.

 

        7)    KAPIDA ÖDEME VE İADE KOŞULLARI


1)    POXY TÜRKİYE’DE kapıda ödeme işlemi 3.000 TL ve altındaki sipariş tutarları için geçerlidir.


2)    Sipariş tutarını, kapıda ödeme seçeneğini kullanarak ödemek isteyen üye ödeme taahhüdünü siparişini teslim aldığı anda gerçekleştirmelidir.


3)    Kapıda ödeme seçeneğini kullanan üye teslim aldığı siparişlerini kontrol etmek ve teyit etmekle sorumludur.


4)    Üye, teslim aldığı ürünlerin faturada belirtilenlerden farklı olduğunu tespit ettiğinde bu durumu derhal POXY TÜRKİYE ile iletişime geçmelidir.


5)    POXY TÜRKİYE tarafından gönderilen siparişler iptal veya iade tercihinde hediye olarak gönderdiği veya kampanyalı ürünleri perakende satış fiyatlarından değerlendirerek ürünü ÜYEYE faturalandırmaya yetkilidir.


6)    Üye, siparişlerini teslim almakla yükümlüdür. Üye teslim almadığı kapıda ödemeli siparişlerde POXY TÜRKİYE ye olan hem gönderim hem iade kargo ücretini bir sonraki ay veya aylardaki sponsoru nun hak edişinden hak edişinden kesilir.

 

        8)    ÜYENİN SORUMLULUKLARI


1)    Üye, “İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği”ni okuduğunu, bu yönetmelikte belirlenmiş olan doğrudan satış kapsamında POXY TÜRKİYE ürünlerinin tanıtım ve satışını yapmayı kabul etmektedir. 


2)    Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 30.00-TL’nin üzerindeki alışverişler için Üyelerin, müşterilerilerine Müşteri Sözleşmesi doldurması yasal bir zorunluluktur.  


3)    Üye, (seviye yükseldikçe sponsor, bayii, bayii yöneticisi vs.) POXY TÜRKİYE web sitesinde, duyurularında ve yayınlarında anlatılan tüm sorumlulukları üstlenmeyi, sorumluluğunu en yüksek seviyede dürüstlük, doğruluk, adillik ve içtenlikle yerine getirmeyi kabul etmiş sayılır.


4)    POXY TÜRKİYE tarafından aranıldığında yanıt vermek ve dönüş yapmak ya da yazılı gönderilen mail, sms vb. İletilere en kısa sürede geri dönüş yapmak,


5)    Üye, POXY TÜRKİYE ile ilgili herhangi bir faaliyette (etkinlik, toplantı, sunum vs.) dinsel, politik, ruhani ve siyasi görüş bildirmeyeceğini ve POXY TÜRKİYE’yi bunun için kullanmayacağını kabul eder.


6)    Üye, POXY TÜRKİYE ilişkilerini kullanarak POXY TÜRKİYE tarafından onaylanmamış ürünlerin ve hizmetlerin satış ve pazarlamasını yapmayacağını kabul eder.


7)    Üye, üyelik kaydı yaptırmakla, kişisel bilgilerinin, POXY TÜRKİYE tarafından gizlilik ilkeleri çerçevesinde dilediği gibi kullanılmasına onay verdiğini, POXY TÜRKİYE’nin tüm kanallardan sunduğu ürün, hizmet ve avantajlı kampanyalardan sms, e-mail ve telefon gibi ticari elektronik iletilerden haberdar olmayı kabul eder.


8)    Üye, POXY TÜRKİYE ürün ve hizmetlerinin bulunabilirliği, kalitesi, performansıyla ilgili doğru bilgi vermekle yükümlüdür. Üye, POXY TÜRKİYE ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak POXY TÜRKİYE web sitesi, POXY TÜRKİYE yayınları veya ürün ambalajlarında belirtilenler dışında bilgi veremez ve iddialarda bulunamaz. Aksi taktirde, POXY TÜRKİYE’nin, ilgili müşteri ya da Üyenin uğrayacağı tüm zararların tazmininden Üye şahsen sorumludur.


9)    Üye, POXY TÜRKİYE’nin yazılı izni olmadan televizyon, gazete, internet, radyo, dergiler, yayın organları vs. herhangi bir medya organı ile görüşemez, röportaj yapamaz ya da herhangi bir reklam aracını (mms, sms, internet vs de dahil) kullanamaz. Üye, sadece POXY TÜRKİYE’nin hazırladığı ve Üyeleriyle paylaştığı yayınları, uygulamaları, reklamları ve basılı malzemeleri POXY TÜRKİYE’nin onayıyla kullanabilir.


10) Bir Üye, başka bir sponsora kaydolan Üyenin kendi grubuna geçmesini isteyemez.  Bu yönde yapılacak en küçük teşvik dahi Üye’nin işbu Yönetmeliği ihlal ettiği şeklinde yorumlanacaktır. POXY TÜRKİYE, bu şekilde hareket ettiği tespit edilen Üye’ye  bu yönetmelik hükümlerinde belirtilen cezalardan fiilin ağırlığına göre uygun gördüğü cezayı verme hakkına sahiptir.


11) Üye, POXY TÜRKİYE’nin işçisi, temsilcisi, acentesi değildir. Üye, izinsiz POXY TÜRKİYE adına herhangi bir şube, ofis veya işletme açmaya veya imtiyaz vermeye hakkı yoktur. Üye, kendi nam ve hesabına çalışmakta olup, bağımsızdır. Üye, işlerini yürütürken ve her türlü haberleşme ve sosyal medya aracında “Bağımsız” ünvanını kullanmak zorundadır. (Bağımsız Üye, Bayi ve Bayi Yöneticisi Gibi)


12) Üye, hiçbir şekilde, hiçbir kimseye POXY TÜRKİYE adına yükümlülük altına giremez. Aksi taktirde, müşterinin, diğer Üyelerin ve POXY TÜRKİYE’nin uğrayacağı her türlü zararları tazmin etmekle yükümlüdür.


13) Üye POXY TÜRKİYE’den aldığı ürünlerin satışından gelir elde etmesi halinde, bu gelirlerin vergisel ve diğer yükümlülükleri tamamen ÜYE’ye aittir. Bu nedenle, ÜYEnin vergi, SGK gibi borç ve mükellefiyetlerinden POXY TÜRKİYE’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.


14) Üye, sahip olduğu hak ve yükümlülükleri kısmen veya tamamen başkasına devredemez.


15) Üye, POXY TÜRKİYE garantisinden yararlanmak isteyen bir müşterisine, kanunlar çerçevesinde ürünün yenisiyle ya da başka bir ürünle değiştirilmesini ya da ürünün iade edilmesini önermelidir.


16) Üye, POXY TÜRKİYE ödeme koşullarını detaylı olarak açıklamak ve grubunun POXY TÜRKİYE ödeme koşullarına uymalarını sağlamakla yükümlüdür.


17) Üye, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan olduğundan POXY TÜRKİYE adına hiçbir e-mail ya da sms gönderemez.


18) Üye, kaydettiği her yeni üyeye yönetmelik gereği ürün ve çalışma sistemi ile alakalı eğitimi vermekle yükümlüdür.


19) POXY TÜRKİYE ürün ambalajları kesinlikle tekrar ambalajlanamaz ve başka bir ambalaj içinde satılamaz.


20) Hiçbir Üye, POXY TÜRKİYE adını ve logosunu kullanıp üretim yapamaz ve yaptıramaz.


21) Bir Üye, POXY TÜRKİYE ismini ve logosunu belirtilen kurallar doğrultusunda POXY TÜRKİYE’nin onayıyla kullanabilir.


22) İnternet üzerinden açık arttırma ya da eksiltme usulüyle çalışan siteler de dahil olmak üzere her türlü internet sitesinden tanıtım yapılabilmesi POXY TÜRKİYE’nin iznine tabidir.  


23) Perakende satış yerleri olmayan fuar alanları, kuaför/berber salonları, zayıflama merkezleri, alışveriş merkezlerindeki tanıtım standları gibi teknik olarak perakende satış yerleri olmayan kuruluşlarda ise sadece teşhir amaçlı tanıtım yapılabilir.


24) POXY TÜRKİYE Üyesi adres, telefon, faks ve diğer bilgilerindeki değişiklikleri yazılı olarak 5 iş günü içinde POXY TÜRKİYE’ye bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde mevcut adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.


25) Her seviyedeki ÜYEler, kredi kartı ile yapılan işlemlerde azami özen göstermek zorundadır. Başkasına ait kredi kartıyla alışveriş yapan bir ÜYE, kullandığı kredi kartının sahibi olan kişinin yapılan işleme itiraz etmesi halinde POXY TÜRKİYE'nin bu nedenle uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olacaktır. POXY TÜRKİYE, uğradığı zararları, siparişi verenden karşılayamazsa, siparişi veren ÜYEnin bağlı bulunduğu grupta üst seviyelerde yer alan sponsor üyesinden talep etme hakkına sahiptir. POXY TÜRKİYE, belirtilen üye primlerinden kaynakta kesinti yaparak uğradığı zararı giderebilir.

 

       9)    BAYİİ VE BAYİİ YÖNETİCİLERİ ÜNVANLARININ SORUMLULUKLARI


1)    %24 ve tüm üst seviye ünvan sahiplerinin her ay düzenli olarak yerine getirmesi gereken görevleri bulunmaktadır.


2)    Yeni kayıtlar yapmak ve yaptırmak.


3)    Düzenli olarak hem enine, hem de derinlemesine kişisel grubunu geliştirmek.


4)    Grubundaki yeni kayıtların işe başlangıç eğitimini ve eğitim programına katılımlarını sağlamak.


5)    Kendi hedef ve planını yapmak.


6)    POXY TÜRKİYE’yi temsil ile yetkili olan çalışanlarına karşı uygun davranışlarda bulunmak


7)    POXY TÜRKİYE Kazanç Planında belirtilen seviye ve unvanlara karşı uygun ve etik davranışlarda bulunmak  ve ekibini bu bilinçte yönlendirmek


8)    Ekibinin seviye planlamalarını, ciro, kayıt hedeflerini, haftalık planlamak, sorgulamak ve aktivite yaparak takip etmek,


9)     %24 ve tüm üst seviye ünvan sahipleri, POXY TÜRKİYE’nin tüm yönetmelik ve talimatlarına uymakla yükümlü olduğu gibi, ekipleri ile POXY TÜRKİYE Yönetmeliğini paylaşıp, okutmakla da yükümlüdür.


10) Grubundakilere yardım etmek, eğitmek, yol göstermek ve motive etmek, POXY TÜRKİYE’NİN hazırladığı sunumları aktif kullanmak, tüm toplantılarında tablet yada bilgisayarlarını hazır bulundurmak,


11) Grubuyla sürekli iletişim halinde olup POXY TÜRKİYE tarafından iletilmiş olan güncel tüm bilgi, kampanya/duyuruları paylaşmak, ve tüm bu uygulamaları en az 4. nesline kadar uygulamak ve  takip etmek,


12) POXY TÜRKİYE’YE üye olan %24 ve üzeri unvanlar başka bir Doğrudan Satış şirketine hizmet edip üye olamaz. Bu durumun tespiti halinde POXY TÜRKİYE üyenin sayfasını tedbiren derhal kapatır. Üyenin savunması istenir. Disiplin kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda Üyenin POXY TÜRKİYE ile ilişiği kesilir.. (Bu kural birinci dereceden yakınlarını da kapsar.)


13) POXY TÜRKİYE, başka bir doğrudan satış firmasına üye olduğu anlaşılan veya POXY TÜRKİYE’DEN mazeretsiz olarak ayrılan %24 lere son 3 ayda elde ettiği prim tutarı kadar prim kesme cezası veya aynı tutar kadar para cezası verebilir.


14) %24 ve tüm üst seviye unvan sahipleri, liderlik pirimi alma seviyelerine kadar (4.Nesil %24 ler dahil) bütün üyelerinden sorumludur.


15) %24 seviyedeki Bayi yöneticileri alt ekiplerinden liderlik primleri alabilmeleri için direk bağlı bayi cirosu hariç kişisel ve ekibiyle 4000 tl grup ciro üretimi yapması gerekmektedir.


16) Lider bayii yöneticileri ekstra tatil ve araç tahsisi hediyelerinden yararlanmaları için son 6 aylık liderlik primi almış olması gerekmektedir. Aksi takdirde hediye tatil ve ekstra ödül kampanyalarından yararlanamaz.

 

        10) üyeliğin SONA ERMESİ


1)    ÜYE, dilediği zaman yazılı olarak bildirimde bulunarak POXY TÜRKİYE üyeliğinden “istifa ederek” ayrılabilir.


2)    İstifa eden Üyenin kendi alt grubunun bir üst sponsora eklenmesi bakımından 6 aylık bekleme süresi uygulanır. 6 aylık sürenin dolmasından sonra istifa eden Üyenin alt grubu bir üst Üyeye eklenir.


3)    İstifa eden bir Üyenin kimliğinde şüphe uyandıracak bir durum yoksa istifası derhal yürürlüğe konulur ve işlem sayfası kapatılır. Üye Yönetmelik kapsamında elde etmiş olduğu tüm haklarından feragat etmiş olur ve grubundan kopar.


4)    Ayrılmış olan bir Üye, Üyeliğinin sona erme tarihinden itibaren 6 ay geçmeden tekrar üyelik başvurusu yapamaz. Tekrar üyelik için kişinin kendi başvurusu sonrası değerlendirmeye alınacaktır. Yüz kızartıcı suçlardan (hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, rüşvet, zimmet, özel ve resmi belgede sahtecilik, vs) veya POXY TÜRKİYE’nin satış ve pazarlama ilkeleri bakımından önemli gördüğü başkaca suçlardan mahkum olmuş veya Üye olduktan sonra bu kapsamda bir suçtan mahkumiyet aldığı tespit edilen POXY TÜRKİYE Üyesinin kaydı silinir.


5)    Üyenin, kaydının bu nedenle silinmesi nedeniyle POXY TÜRKİYE’den hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.


6)    Aynı grup ve kolda bulunan Karı-Koca ve 1.derece akrabaların istifa etmeleri ya da altı ay boyunca sipariş vermemeleri durumunda üyelikleri düşeceği gibi, kendi ekiplerinden hak edilen unvan ve unvan primi bir üst sponsoruna 6 ay boyunca ödenmez.


7)    POXY TÜRKİYE'ye üye olan %15 ve üzeri seviyedeki ÜYEler başka bir doğrudan satış şirketine üye olamazlar. Üyenin başka bir doğrudan satış şirketine üye olduğunun tespit halinde öncelikle kendisinden savunma istenir. Bu arada üyenin varsa primleri de bloke edilir. POXY TÜRKİYE, yapılacak değerlendirme sonucunda ÜYEnin sayfasının süresiz olarak kapatılmasına ve/veya primlerinin ödenmemesine karar verebilir.


8)    Yönetmelik hükümlerinden herhangi birinin ihlal edilmesi halinde, POXY TÜRKİYE, Üyesinin sayfasını geçici olarak kapatma hakkına sahiptir. POXY TÜRKİYE, sayfası geçici olarak kapatılan Üyeden konuya ilişkin savunma isteyebilir. POXY TÜRKİYE, Yönetmelik maddesinin ihlali ile ilgili yapacağı inceleme neticesinde Disiplin Kurulu kararıyla Üye'nin sayfasının süresiz olarak kapatılmasına karar verebileceği gibi, ihlalin ağırlığına göre daha kısa sürelerle sayfa kapatma cezası da verebilir. POXY TÜRKİYE, sayfa kapatma cezası ile birlikte ihlali yapan Üye'nin primlerinin 6 aya kadar ödenmemesine de karar verebilir.


11) POXY TÜRKİYE TOPLANTI KURALLARI


1)    POXY TÜRKİYE Şirketi tarafından %24 ve tüm üst seviye ünvanlar, Yönetici ve %15'lerin davet edildiği POXY TÜRKİYE Tarafından gerçekleştirilen toplantılara katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Duyurulan toplantı yerinde en az 1 saat öncesinde hazır bulunmalıdır.


2)    %24 ve tüm üst seviye ünvanlar, yönetici ve %15 seviyesinde bulunan ÜYEler bu toplantılara katılmaktan imtina edemez. Aksi durumun tespiti halinde POXY TÜRKİYE yönetimi tarafından toplantıya katılmayan/katılamayan üyelerinden açıklama talep edilecektir.


3)    POXY TÜRKİYE şirketi tarafından düzenlenen bu toplantılara 3(üç) defa katılmayan ve ikaz edilmiş olmasına rağmen 4.(dördüncü) defa toplantıya katılmayan/katılamayan %24 ve tüm üst seviye ünvanlar, yönetici ve %15, %18 seviyesinde bulunan üyeler cari aydaki prim hakedişi iptal edilir. Beşinci (5.) defa katılmaması/katılmaması halinde %24 ve tüm üst seviye ünvanlar, yönetici ve %15, %18 seviyesinde bulunan ÜYElerin 3 (üç) aylık prim hakk edişi iptal edilecektir.


4)    Toplantılara, 6.defa katılmayan ve bu konu ile ilgili tatmin edici bir açıklama yapamayan %24 (tüm üst seviye ünvanlar), Yönetici ve %15 seviyesinde bulunan Üyelerin unvanı iptal edilerek,POXY TÜRKİYE şirketine direkt bağlı Üye statüsüne geçirilecektir.

 

12) Web Sitesi Yayınlama ve Sosyal Paylaşım Siteleri Kuralları


1)    POXY TÜRKİYE Üyelerinin internetteki faaliyetlerini, POXY TÜRKİYE’NİN çalışmalarını olumsuz etkilemeden ve kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için aşağıdaki POXY TÜRKİYE Web Sitesi Kuralları’nın uygulanması gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uygun bir şekilde internet sitesinin düzenlenmesi ve düzenleme sonrası onay alınması gerekmektedir. Web sitesi hazır olan Üye, siteyi yayına açmadan önce poxy@poxy.com.tr  mail adresine web adres linki gönderip onay alması gerekmektedir. *Şirket tarafından hazırlanan Logo’nun kullanılması zorunludur.


2)    Üyenin resmi POXY TÜRKİYE web sitesi olmadığını sitesinde açıkça belirtilmelidir. Web sitesinde “Bu site POXY TÜRKİYE Resmi Web Sitesi Değildir” açıklaması ana sayfada ve tüm sayfalarda görünür bir yerde ve okunaklı bir renk ile belirtilmelidir.


3)    Web sitesini kimin oluşturduğu açıkça belirtilmeli, kişinin iletişim bilgileri görünür ve doğru olmalıdır.


4)    Site üzerinde; POXY TÜRKİYE Üye, POXY TÜRKİYE Satış ÜYE, ya da POXY TÜRKİYE Tarafından verilmiş son 12 ay içindeki en yüksek ünvanı şeklinde belirtilmelidir. Ana sayfada ve tüm sayfalarda görünür biçimde olmalıdır.


5)    Üyeler, POXY TÜRKİYE’NİN onayladığı e-ticaret uygulamaları dışında, POXY TÜRKİYE ürünlerinin satıldığı e-ticaret sitesi oluşturamaz ve yönetemez. İzin verilen sitelerde ise katalog satış fiyatından satış yapma zorunluluğu bulunmaktadır.


6)    Web sitesinde kişisel kampanya yapmak yayınlamak, haksız rekabet ortamı oluşturmak yasaktır. (Altın vermek, Para vermek gibi vaatlerde bulunmak)


7)    POXY TÜRKİYE Üyeleri Google Adwords gibi araçları kullanarak arama motoru pazarlaması yapabilirler.


8)    Arama motorunda verilen reklam POXY TÜRKİYE Üyesi tarafından verildiği açıkça belirtilmelidir.


9)    Üye web sitesinde POXY TÜRKİYE Temizlik ve Kozmetik içerikleri, şirket yapısı ve ürünler ile ilgili olarak asıl içerikten saptırılmış, satış amaçlı ve asılsız içeriklerin kullanımı yasaktır.


10) POXY TÜRKİYE görsel malzemelerinde kişisel değişiklikler yapmak, Orijinal ürün görsellerinde olmayan içerikler eklemek veya herhangi bir değişiklik yapmak yasaktır.


11) Hazırlanmış olan Web sitesinde Rakip firmaların isimlerini kullanmak ve onları rencide edici veya karalayıcı içerikler bulundurmak yasaktır.


12) Üyelerin kendi web sitelerinde Başvuru Formu oluşturabilirler ancak bu Başvuru Formunda ÜYE adaylarından sadece aşağıdaki bilgileri alabilirler.  


13) Üyelerimizin kendi web sitelerine başvuran Üye adaylarını sisteme dahil etmek istediklerinde öncelikle başvuran kişi aranmalı, POXY TÜRKİYE de çalışan bir tanıdığı olup olmadığı sorulmalı, eğer POXY TÜRKİYE de çalışan bir Üye (Sponsor) tanıdığı yok ise kendisine Sponsorluk yapabileceğini belirtmeli, kayıt açıldıktan sonra herhangi bir şekilde sponsor değişikliğinin yapılamayacağının bilgisi net bir ifade ile bildirilmelidir.


14) POXY TÜRKİYE Üyelerinin, kendi web sitelerinde ve her türlü sosyal medya ortamlarında yasal mevzuata ve/veya POXY TÜRKİYE Yönetmeliğindeki kurallara aykırı yazı ve içerik paylaşmaları durumunda, POXY TÜRKİYE Temizlik ve Kozmetik Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından gerekli disiplin işlemleri yürütülecek ve ihlalin ağırlığına göre, süresiz sayfa kapatma da dahil olmak üzere, gerekli cezalar tatbik edilecektir.


15) ''Tüm POXY TÜRKİYE Üyeleri çalışmalarını kendi nam ve hesabına yürütmektedir. Bununla birlikte, POXY TÜRKİYE Üyeleri bu çalışmalarını yürütürken yürürlükteki mevzuatın öngördüğü kurallara ve POXY TÜRKİYE Yönetmeliğinde belirlenmiş olan ilkelere uymakla yükümlüdür. Bu kapsamda tüm POXY TÜRKİYE Üyelerinin özellikle sosyal medyada ve varsa kendi internet sitelerinde mevzuata ve POXY TÜRKİYE Yönetmeliğine aykırı tutum ve söylemlerde bulunmamaları, yine rakip firmalar ve ürünleri hakkında kötüleyici yorum ve beyanlarda bulunmamaları gerekli ve zorunludur. Bu şekilde aykırı tutum ve davranışlarda bulunulduğunun tespiti halinde Şirketimiz ilgili Üyeler hakkında Yönetmelik ve mevzuatın öngördüğü disiplin kurallarını uygulamak zorunda kalacaktır.


16) İnternet siteleri / e-ticaret platformları / sosyal medya  kanalları üzerinde POXY TÜRKİYE’YE ait ürün satışları yapan Üyelerimizin mevcut katalog dönemi fiyatlarının altında satış yaparak haksız rekabete konu olan aktivitesinin tespiti halinde Üyelerimize uyarı yazısı gönderilecektir. Tekli, ikili ve kampanyalı ürünlerde kapıda ödemelerde 7 tl üzerine koyma zorunluluğu gerekmektedir.(Kapıda Ödeme bedeli mevcut piyasa şartlarına göre Üretici firma belirlemektedir.) Bu durumun uyarıya rağmen 24 saat içinde düzeltilmemesi halinde ÜYE ekranları hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın belirsiz süreli olarak kapatılacaktır. Kargo ücreti karşı ödemeli olarak satış yapabilir. Satış fiyatlarının mevcut katalog ile aynı seviyede güncellenmesinin bildirilmesinin ardından sağlanacak kontroller neticesinde ÜYE ekranları yeniden aktif hale getirilecektir. ÜYE, POXY TÜRKİYE’YE ait hiçbir web sayfasına ve uzantısına sponsor linki kullanarak satış, kayıt ya da tanıtım faaliyetleri yapamaz.


17) Resmi POXY TÜRKİYE Web sitesinde bulunan POXY TÜRKİYE Logo’su kullanılabilir. Logoda değişiklik yapılamaz. Hareketli şekil olarak kullanılmamalıdır. Orijinal formatındaki POXY TÜRKİYE logosu kullanılmalıdır. POXY TÜRKİYE’NİN resmi web sitesi dışında başkaca internet siteleri bulunmamaktadır. İçinde “POXY” adı geçen ve POXY TÜRKİYE ürünlerinin tanıtıldığı internet siteleri POXY TÜRKİYE Üyeleri tarafından kurulmuş olup, bunlar kişisel web siteleridir. Bu kişisel web sitelerine ve içeriklerine ait tüm sorumluluk Üyelerin kendilerine aittir.

 İş bu sözleşme 12 başlık içerisinde 157 maddeden oluşan tamamını okudum kabul ediyorum.